EPLAN Cloud Support

FAQs EPLAN Cloud

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

EPLAN Cloud

De EPLAN Cloud, inclusief de klantgegevens, wordt binnen de EU gehost.

Als u problemen ondervindt bij het verbinden met EPLAN Cloud vanaf het EPLAN platform, controleer dan of uw huidige besturingssysteem wordt ondersteund. Naar de EPLAN Help.

Het is mogelijk dat uw firewall URL's blokkeert. Vraag uw IT-afdeling om deze URL's te valideren om dit probleem op te lossen:


General

https://fileprovider.eplan.com

https://useradministration.eplan.com

https://mgmtservice.eplan.com

https://selfservice.eplan.com

https://apps.eplan.com

https://appsservice.eplan.com

https://configuration.eplan.com  

https://api.eplan.com

https://notificationservice.eplan.com

https://www.eplan.com

https://identityservice.eplan.com

https://www.eplan.help

https://myaccountservice.eplan.com

https://legalnotes.eplan.com/

https://mysettings.eplan.com

https://licensingservice.eplan.com

https://licensingservicev5.eplan.com

https://service.mtcaptcha.com

https://service2.mtcaptcha.com

https://mtcaptcha.com

 

EPLAN Data Portal

https://dataportal.eplan.com

 

EPLAN eBUILD

https://ebuilddesigner.eplan.com/

https://ebuildprojectbuilder.eplan.com/

https://ebuildprojectbuilder.eplan.com/projectbuilderfreemium

https://ebuildprojectbuilder.eplan.com/silentmode

 

EPLAN eMANAGE

https://emanage.eplan.com

 

EPLAN eSTOCK

https://estock.eplan.com

https://cs3estockserviceprodwesa.blob.core.windows.net

https://cs3-cpmsimport-prod1-westeurope-sr.service.signalr.net

wss://cs3-cpmsimport-prod1-westeurope-sr.service.signalr.net 

 

EPLAN eVIEW

https://eview.eplan.com

 

EPLAN eVIEW AR

https://arhub.eplan.com

https://arhubbackend.eplan.com

https://eplan-prod.es.thingworx.com

 

eTraining (eLearning)

https://etraining.eplan.com

 

Master Data Import

https://masterdataimportservice.eplan.com

https://masterdataimport.eplan.com

https://cs8fpprodwesa.blob.core.windows.net

https://cs8dpprodwesa.blob.core.windows.net

 

Report Center

https://reportcenter.eplan.com

https://reportcenterservice.eplan.com

 

Rittal applications

 

Rittal ePOCKET

https://epocket.eplan.com/

 

RiTherm

https://ritherm.eplan.com/

 

RiPanel Processing Center Layout

https://layouter-ripanel-processing-center.eplan.com/

 

Job Management

https://jobmanagement-ripanel-processing-center.eplan.com/

EPLAN werkt met een uitgebreid veiligheidssysteem voor de cloud-oplossing. We hebben een eigen ‘Cloud Security and Operation’-afdeling. Het incident managementsysteem is een kerncomponent van deze afdeling.

Onze databasesystemen worden aan cyclische veiligheidsoefeningen onderworpen. Hier worden de scenario's voor noodherstel getest. Indien een dergelijk scenario zich voordoet, worden de gegevens zo spoedig mogelijk teruggezet.

In geval van een veiligheidsincident wordt door het SecOps-team een ‘Computer Emergency Response Team’ (CERT) gevormd. Dit team zorgt voor fysieke en digitale ‘war rooms’ en coördineert de activiteiten via één aanspreekpunt. Zo zoekt het CERT naar de oorzaak van het incident en vindt een oplossing die aan de verantwoordelijken wordt gedelegeerd en snel wordt uitgevoerd.

Het bedrijfscontinuïteitsbeheer voor de EPLAN Cloud wordt door het Digital Platform Management verzorgd en door de afdeling Security & Operations geïmplementeerd.

Ja, vanuit bestaande back-ups en restores van EPLAN eVIEW en EPLAN eBUILD worden via hersteltests werkende versies gegenereerd.

Alle door EPLAN in opdracht van klanten opgeslagen gegevens beschikken over krachtige beveiligings- en besturingsfuncties voor het isoleren van klantgegevens. EPLAN Storage maakt gebruik van een Active Directory die toegang op basis van gegevens biedt.

EPLAN is verantwoordelijk voor het installeren van de patches. Wij informeren onze klanten over geplande software-updates als wij downtime verwachten.

EPLAN versleutelt gegevens bij het transport met TLS 1.2 en gebruikt voor alle communicatie het https-protocol met autorisatiesleutels.

EPLAN herkent en identificeert automatisch zwakke plekken tijdens de implementatie. Alle toepassingen worden regelmatig gecontroleerd door middel van handmatige penetratietests van interne en externe beoordelaars.

Binnen de reguliere ontwikkelingscycli worden de toepassingen onderworpen aan uitgebreide codebeoordelingen. De penetratietests worden gebruikt voor beveiligingsbewaking. Als best practices en standaardprocedures worden er penetratietests uitgevoerd om software te maken die aanvallers zo weinig mogelijk aanvalsruimte biedt, met name bij de diefstal van vertrouwelijke of persoonlijke gegevens. Er worden tijdens de ontwikkeling en productie regelmatig beveiligingsaudits voor de softwareproducten uitgevoerd. In de desbetreffende prestatie- of productbeschrijvingen zijn veiligheidsmaatregelen voor het importeren en exporteren van gegevens en voor de toegang tot gegevens via API's opgenomen.

EPLAN klanten behouden de eigendomsrechten op bestanden, ontwerpen, documenten of soortgelijke materialen die zij of hun geautoriseerde gebruikers in een offerte uploaden of daar aanmaken en bewerken.

Wij zijn onderworpen aan het Europees recht. De gegevens worden in Europa opgeslagen. Indien mogelijk worden de gegevens niet doorgegeven aan rechtshandhavingsinstanties. Verzoeken om gegevens van derden worden, voor zover wettelijk mogelijk, afgewezen. Als er een verzoek om ambtelijke hulp in het kader van de CLOUD Act komt, stellen wij de eigenaar van de gevraagde gegevens meteen daarvan in kennis.

De gegevens worden na een bepaalde tijd gewist, maar de klant wordt vooraf gewaarschuwd. De periode is gedefinieerd in de prestatiebeschrijvingen. Afhankelijk van de wettelijke vereisten en het gebruikte cloud-product, kan de klant zijn gegevens zelf exporteren of laten exporteren ("take out").

Gebruik de functie in MySettings om de verwijdering van uw account te activeren.

Wij doen dat voor u! EPLAN werkt automatisch alle apps bij, zonder dat uw werk wordt beïnvloed. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens beschikbaar en compatibel blijven, zowel tijdens als na de update, zodat er geen onderbrekingen zijn.

Via App-updates verwijderen we bestaande functionaliteit niet, maar we verhogen wel regelmatig de waarde van onze apps door nieuwe functies en verbeterde functionaliteit.

Wij streven ernaar de compatibiliteit tussen EPLAN On-Premise- en cloud-oplossingen zoveel mogelijk te behouden. Toch kunnen zeldzame uitzonderingen zijn, die de installatie van een service pack of hotfixes vereisen. In dergelijke gevallen wordt dit met een redelijke termijn aangekondigd. De details over de afhankelijkheden van EPLAN platformversies en mogelijke updatecycli vindt u in de afzonderlijke productprestatiebeschrijvingen en Service Level Agreements (SLA's).

Als u ingelogd bent, klikt u op uw naam rechtsboven in de menubalk en selecteert u het tabblad 'Organisaties'. In het overzicht 'Organisatie wijzigen' ziet u tot welke organisaties u behoort. Klik op het informatiepictogram 'i' van de desbetreffende organisatie om de hoofdbeheerder te zien.